Farsi

دانش آموزان در حال رفتن به مدرسه

Enrollment ثبت نام

مراحل ثبت نام دانش آموز
two men two women on grass

برنامه های آموزش والدین ارواین IPEP

برنامه آموزش والدین ارواین IRvine Parent Education Program (IPEP)
plants growing

دیگر منابع/آموزش زبان

education board

اِلپک/رده بندی مجدد ELPAC/Reclassification

قوانین ایالتی و فدرال، ایالت را ملزم می کند که آژا
rope knots

برنامه تازه واردین/ ساختار تلفیقی انگلیسی Newcomers /SEI

والدین یا سرپرستان می توانند برنامه فراگیری زبان انگلیسی که به بهترین وجه مناسب
Academic Interventions and Supports

بهداشت و سلامت روان Mental Health & Wellness

سازمان آموزش و پرورش منطقه ارواین بر اساس نیازهای عاطفی، روحی، و سلامت روان دانش
graduates throwing their caps

IUSD Curriculum برنامه های تحصیلی

سازمان آموزش و پرورش منطقه ارواین برنامه های درسی جامعی برای آموزش همه دانش آموز
gate logo

GATE فراگیران تیزهوش و سرآمد

برنامه آموزش و پرورش دانش آموزان تیزهوش و سرآمد GATE جهت رسیدگی به نیازهای علمی،
دستهای دانش آموزان بصورت دایره وار در دست یکدیگر

ELAC/DELAC ایلک /دیلک

بازگشت به صفحه اصلی
chalkboard image of compliance and regulations

Parent Notifications اطلاعیه های والدین

Statewide testing آزمونهای سراسری