Farsi

به تارنمای اطّلاع رسانی آموزش و پرورش منطقه ارواین برای والدین فارسی زبان خوش آمدید!

 

آخرین آگا هی های به روز در مورد COVID-19 IUSD 

دبیرستان Northwood روز چهارشنبه 3 مارس از ساعت 7:30-6:30 بعد از ظهر میزبان جلسه پرسش و پاسخ مجازی شبانه خانواده در سراسر منطقه است! یک نماینده پذیرش از دانشگاه های CSU ، UC و دانشگاه Chapman به پرسشهای مربوط به سیستم آموزش عالی آنها پاسخ خواهد داد. سخنرانی های مربوط به هر سیستم آموزش عالی قبل از برگزاری برای شما از طریق ایمیل ارسال می شود. اگر پرسشی دارید، لطفا با مشاور خود تماس بگیرید! برای دریافت اطلاعات رویداد لطفا اینجا http://bit.ly/IUSDjuniorfamilynight ثبت نام کنید.