IUSD برنامه های جامع تحصیلی

سازمان آموزش و پرورش منطقه ارواین برنامه ی  درسی جامعی برای آموزش همه دانش آموزان ارائه می دهد.

English Language Arts - ادبیات زبا ن انگلیسی

بخش ادبیات زبان انگلیسی ما متعهد به پرورش  تواناییهای خواندن، نوشتن و تفکر انتقادیِ دانش آموزان  که برای موفقیت آنها در جامعه جهانی کنونی الزامیست، می باشد.

 دریافت آگاهیهای بیشتر دراین لینک .

S.T.E.M - علوم.فناوری.مهندسی.ریاضیات

علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات - Science, Technology, Engineering, and Math

ویدیو مسیرهای ریاضیات تلفیقی

 Secondary Integrated Math Pathways مسیرهای ریاضیات تلفیقی

 دریافت آگاهیهای بیشتر دراین لینک .

History/ Social Science - تاریخ/علوم اجتماعی

بخش تاریخ و علوم اجتماعی ما ارزش یادگیری مادام العمر را از طریق تحقیق و اکتشاف مفاهیم کلیدی تاریخی، و همچنین بررسی مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که در مقابل دولت، ملت و جهان ایجاد شده است، توسعه داده است. از طریق مشارکت در بحث های معنی دار و تجربیات همکاری، ما در مسیر آماده سازی  دانش آموزانی  آگاه، با ذهنیتی روشن و باز، مسئول و شهروندانی اخلاقی در جوامع خود تلاش می کنیم. 

دریافت آگاهیهای بیشتر دراین لینک .

 

wORD LANGUAGES - زبانهای خارجی

دانش و مهارت در زبان های خارجی ابزار مهمی در جهان امروز است. آنها ما را به درک بهتر و همچنین برقراری ارتباط با دیگر افراد و ملل هدایت می کنند. سازمان آموزش و پرورش منطقه ارواین  برنامه آموزشی در 6  زبان ارائه می دهد: چینی، فرانسوی، کره ای، لاتین، اسپانیایی و زبان اشاره  آمریکایی.  برنامه های چینی، لاتین و اسپانیایی  برنامه های پنج ساله ارائه می دهند  که پنجمین سال جایگزینی  پیشرفته می باشد.  در همه برنامه ها، مهارت های خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن و همچنین مطالعات فرهنگی آموزش داده می شوند . ما معتقدیم که تمام این قسمتها برای دستیابی به مهارت و درک زبان لازم است. همه دوره ها سالانه بوده و هنگام شروع آنها ترم پاییزه می باشد.

 دریافت آگاهیهای بیشتر دراین لینک .

 

هنر

سلامتی

سازمان آموزش و پرورش ارواین در برنامه های آموزش خود مطالب زیر را پوشش می دهد.

  • سلامت اجتماعی، روانی و عاطفی  
  • پیشگیری از صدمات، کمکهای اوّلیه و ایمنی 
  • تغذیه و تربیت بدنی 
  • پیشگیری از الکل و مواد مخدر 
  • اطلاعات در مورد بهداشت جنسی، پیشگیری از ایدز، و شناخت جنسیت

 دریافت آگاهیهای بیشتر دراین لینک.