ثبت نام

مراحل ثبت نام دانش آموز

...پیش از شروع کار

ابتدا پایه تحصیلی فرزندتان را با استفاده از  جدول جایگزینی پایه درسی 2021-2020 مشخص کنید.

سپس بر اساس آدرس محل سکونت خود، مدرسه محلی (Home School) که برای دانش آموزتان تعیین شده است را اینجا پیدا کنید. 

مرحله اوّل - ثبت نام آنلاین

 ثبت نام اوّلیه  دانش آموز را با وارد کردن اطّلاعات بر روی این سامانه  شروع کنید.

مرحله دوّم - جمع آوری اطّلاعات

پس از ثبت نام اوّلیه، مدارک مورد نیاز را تهیه نموده و به مدرسه محلی خود ارائه دهید . مدارک مورد نیاز

جابجایی داخل منطقه/انتخاب مدرسه Intradistrict/School Choice

این گزینه برای خانواده هایی است که در محدوده مرزهای آموزش و پرورش منطقه ارواین زندگی می کنند و مایل به رفتن فرزندشان به مدرسه ای به غیر از مدرسه محلی (تعیین شده) خود می باشند. برای دریافت آگاهیهای بیشتر، روند و زمان این درخواست بر روی این لینک جابجایی داخل منطقه/انتخاب مدرسه Intradistrict/School Choice کلیک کنید.

 

کاوش درباره منطقه آموزش و پرورش  یا مدرسه محلی  مورد نظر- California Accountability Model & School Dashboard

دسترسی به اطّلاعات کامل و به روزدر مورد ثبت نام  در سامانه ی آموزش و پرورش ارواین.