Parent Workshops کارگاههای آموزشی والدین

 سازمان آموزش و پرورش ارواین با هدف توانمند سازی و آشنایی والدین با مهارتها و استراتژیهای لازم جهت افزایش مشارکت فعّالانه در آموزش و پرورش فرزندان، کارگاه های آموزشی  رایگانی  برگزارمی کند.  این کارگاه ها توسط  مربیان با تجربه و افرادی مطّلع  ارائه شده و آگاهی های  به روز در اختیار شرکت کنندگان قرار می دهند.                                      

تغییرات در نحوه ارائه کارگاهها در سال 2022-2021 بدلیل کووید-19 

.ماژول ها و ویدیو های آنلاین از قبل تهیه شده برای شرکت کنندگان  که در زمان مناسب مشاهده کنند -

. برای علاقمندان به یک گفتگوی زنده Zoom جلسات -

 برنامه های  آموزشی/ کارگاه ها ی IPEP سال تحصیلی 2022-2021 والدین ارواین  (هر ماه ر به روز می شود)

 

 

 ZOOm- چای با خانم فرجادی 

  • جلسه آشنایی و احوالپرسی           دوشنبه 20 سپتامبر @ 10:00 بامداد                                                                       مطالب ارائه شده
  • جلسه مشارکت والدین                 جمعه 29 اکتبر @ 10:00 بامداد و دوشنبه 01 نوامبر @ 4:00 بعد از ظهر                   مطالب ارائه شده

 ویدیوها