GATE - فراگیران تیزهوش و مستعد

فراگیران تیزهوش و مستعد

برنامه آموزش و پرورش دانش آموزان مستعد و تیزهوش GATE جهت رسیدگی به نیازهای علمی، اجتماعی و عاطفی دانش آموزان پیشرفته تحصیلی طراحی شده است. سازمان  IUSD ارائه دهنده یک مدل آموزشی جامع متناسب با نیازهای متنوع و متفاوت هر یک از دانش آموزان می باشد. گزینه های برنامه آموزش گیت IUSD برای دانش آموزان پایه چهارم تا هشتم بوده و براساس تازه ترین تحقیقات موجود در مورد آموزش و پرورش دانش آموزان مستعد و تیزهوش برنامه ریزی شده است.

برنامه های مقطع ابتدایی

در هر یک از مدارس ابتدایی IUSD کلاس های خوشه ای برای دانش آموزان شناسایی شده GATE در پایه ی چهارم تا ششم ارائه می شود. کلاس های خوشه ای  شامل یک گروه کوچک از دانش آموزان منتخب برنامه GATE با توانایی های مختلف در بطن کلاس آموزش عمومی می باشد. 

برنامه APAAS، برنامه جایگزین برای دانش آموزان پیشرفته تحصیلی، یک برنامه آموزشی در مقطع ابتدایی برای دانش آموزان در پایه ی چهارم تا ششم  می باشد. این برنامه برای پاسخگویی به نیازهای گروهی منحصر به فرد از فراگیران تیزهوش که دائما از روشهای خلاقانه ها برای نشان دادن درک خود از محتوای دروس  استفاده می کنند، طراحی شده است. 

 جزییات برنامه APAAS 

ویدئوهای توضیح، مقایسه و پیش نیازهای برنامه های گیت و اَپس

برنامه های مقطع راهنمایی

هر یک از مدارس راهنمایی IUSD، کلاسها و برنامه های متفاوتی برای حمایت دانش آموزان مستعد و تیزهوش ارائه می دهند. 

برنامه های موجود

برنامه های مقطع دبیرستان

هر یک از دبیرستان های IUSD  یک برنامه جامع  که شامل گزینه های مختلف برای آموزان مستعد، تیزهوش و پیشرفته ارائه می دهند. جایگزینی در کلاسهای پیشرفته (AP)، آنرز(Honors)، برنامه های آماده سازی کالج، حرفه ای و فنی، کلاسهای انتخابی، ورزشی، هنری وکلوپهای مدارس برای ایجاد یک برنامه آموزشی فردی برای هر دانش آموز موجود است . شناسایی GATE برای دسترسی به این گزینه  ها  در مقطع  دبیرستان لازم نیست.

برنامه های موجود