December 2018

1 Saturday December

1 Saturday December

3 Monday December

3 Monday December
3 Monday December
colored pencils
3 Monday December

4 Tuesday December

4 Tuesday December
4 Tuesday December
Middle School Winter Concert
4 Tuesday December

5 Wednesday December

5 Wednesday December
5 Wednesday December
5 Wednesday December
5 Wednesday December
5 Wednesday December
5 Wednesday December
5 Wednesday December
5 Wednesday December
5 Wednesday December
Students on Stage
5 Wednesday December
5 Wednesday December

6 Thursday December

6 Thursday December
6 Thursday December
Chorus book
6 Thursday December
Kids Heart Challenge
6 Thursday December
6 Thursday December
6 Thursday December
6 Thursday December
6 Thursday December
Robot Sun Letters
6 Thursday December
violin
6 Thursday December

7 Friday December

7 Friday December
7 Friday December
7 Friday December
7 Friday December
7 Friday December
7 Friday December
7 Friday December
7 Friday December

8 Saturday December

8 Saturday December

9 Sunday December

9 Sunday December

10 Monday December

10 Monday December
10 Monday December
10 Monday December
Book Fair
10 Monday December
10 Monday December
https://beaconparkpta.membershiptoolkit.com/AstoundingInventions
10 Monday December

11 Tuesday December

11 Tuesday December
11 Tuesday December
11 Tuesday December
11 Tuesday December
11 Tuesday December
11 Tuesday December
11 Tuesday December
11 Tuesday December

12 Wednesday December

12 Wednesday December
12 Wednesday December
12 Wednesday December
12 Wednesday December
12 Wednesday December
12 Wednesday December
12 Wednesday December
12 Wednesday December
12 Wednesday December
12 Wednesday December
12 Wednesday December

13 Thursday December

13 Thursday December
13 Thursday December
13 Thursday December
Www.beaconparkpta.org/AstoundingInventions
13 Thursday December
13 Thursday December
13 Thursday December
13 Thursday December
13 Thursday December
13 Thursday December
13 Thursday December
music notes
13 Thursday December

14 Friday December

14 Friday December
14 Friday December
14 Friday December
14 Friday December
Pajama Day
14 Friday December
Www.beaconparkpta.org/AstoundingInventions
14 Friday December
Winter Concert
14 Friday December
14 Friday December
14 Friday December
14 Friday December
14 Friday December

15 Saturday December

15 Saturday December

17 Monday December

17 Monday December
17 Monday December

18 Tuesday December

18 Tuesday December
18 Tuesday December
18 Tuesday December
https://beaconparkpta.membershiptoolkit.com/spellingbee
18 Tuesday December
18 Tuesday December

19 Wednesday December

19 Wednesday December
19 Wednesday December
19 Wednesday December
19 Wednesday December

20 Thursday December

20 Thursday December
20 Thursday December
ugly sweater
20 Thursday December
20 Thursday December
20 Thursday December

21 Friday December

21 Friday December
21 Friday December
21 Friday December
21 Friday December
21 Friday December
21 Friday December
21 Friday December
21 Friday December
21 Friday December
21 Friday December
21 Friday December
21 Friday December

22 Saturday December

22 Saturday December

23 Sunday December

23 Sunday December

24 Monday December

24 Monday December

25 Tuesday December

25 Tuesday December

26 Wednesday December

27 Thursday December

28 Friday December

29 Saturday December

30 Sunday December

31 Monday December

31 Monday December